Servislerimiz

Servislerimiz

İLETİŞİM

Corbone Grup,  bünyesindeki firmaları ile kurumlara odaklandığı sektörlerde inovasyon ve teknoloji temelli servisler sunuyor. Corbone Grup içinde dış kaynaklı hizmetler ve danışmanlık hizmetleri Serviceberg firması ile sağlanmaktadır. 

Sunduğumuz servislerden bazılarını aşağıdaki şemada görebilirsiniz; 

Sağladığımız servisler 5 ana grup altında toplanmaktadır.  İnovasyon ve IT ile ilgili hizmetlerimiz aşağıda açıklanmaktadır.  Diğer servislerimiz için bizi arayınız  : 

İNOVASYON  

İnovasyon Ortamı ve Kültürü Oluşturma 

Kurumların klasik organizasyonları ile inovasyon oluşturması kolay değildir.  Fikir kutularının ve portallerinin olması, fikirlerin değerlendirilerek hayata geçirilmesi ve ödüllendirilmesi inovasyon ortamının varlığını göstermez.  İnovasyon kültürüne sahip bir ortama kavuşmak için farklı özellikleri kurumda barındırmak gereklidir.  

25 yılı aşan inovasyon ve ARGE deneyimi ile kurumlara kendine özgü inovasyon ortam ve kültürünü oluşturmakta ve sürekli kılabilmekte yardımcı oluyoruz.  Her kurumun kendine has özellikleri olduğu, farklı sektörlerde farklı profillerle çalıştıkları düşünülürse, oluşturulması gereken inovasyon ortam ve kültürünün neden kuruma özgü olması gerektiği anlaşılacaktır.

Pratikle teoriği birleştiren kurumlara özel bu yaklaşımımızla, kurumların ilk inovasyon projesinin üretilmesinde de fayda sağlıyor, pratik örneklerle birlikte ortamı ve kültürü oluşturup testlerini gerçekleştirebiliyor, daha sonra da kurumun kendi kendine geliştirmesine bırakabiliyoruz.    

İnovasyon Merkezi Kuruluşu 

İnovasyon üreten kurumların bu inovasyonlarını sergilemeleri, merkezler oluşturmaları hem kurum aklının hem de ortak aklın geliştirilmesinde değer taşıyor.

25 yılı aşan inovasyon ve ARGE deneyimi ile kurumun kendine özgü inovasyon merkezinin kurulmasında yardımcı oluyoruz.  Bu kuruluşunda bir inovasyon projesi şeklimde ele alınmasını sağlıyoruz.  

İnovasyon Projeleri Yönetim Disiplini Oluşturma 

Inovasyon ortamı ve kültürünün olması veya inovasyona yönelik fikirlerin oluşması kurumun inovasyon gerçekleştirmesi için yeterli değildir. İnovasyonu hayata geçirebilmesi için inovasyon projelerinin oluşması ve bunların inovasyon projeleri yönetim disiplini içinde yürütülmesi gerekir.  

Kurumların inovasyonlarını, inovasyon projelerini yönetirken kullanabilecekleri yönetim disiplinini, metodlarını kurumunuza özgü olarak kurgulamakta yardımcı oluyoruz. 

...

IT 

Tüm Mobil Sistemlere Yönelik Yazılım Geliştirme 

Farklı mobil sistemlerde yazılım geliştirmek stratejik bir platformun varlığını gerektirir. iOS ve Android gibi iki farklı işletim sistemine yönelik mobil geliştirme yapanlar bile iki sistemi ayrı ekiplerle (iç ve/ya dış kaynak) geliştirdiklerinde belli başlı standardları oluşturmaları gerekir.  Mobilitenin giderek temel sistemler haline geldiği günümüzde yeni cihazlar, yeni teknolojiler çıktığında standardları bozmaksızın hızlı ve kolay şekilde geliştirmeye dahil edilebilmesi önemli hedeflerden biri olabilir.  Cross mobil platformları ne yazık ki performans başta olmak üzere birçok sınırlamayı ve problemi de beraberinde getirmektedir.

Öyleyse kurumlar büyük çözümlere başlamadan önce nasıl bir mobil sistem altyapısı oluşturmalıdır ? Mevcut taktik sistemlerinden stratejik bir mobil sisteme nasıl yönlenebilir ? Mevcut mobil geliştirme ortamlarının veya platformlarının farklılıkları, sunduğu avantajlar ve dezavantajlar nedir ? 

Yıllardır mobil ve bulut bilişimle yoğun olarak çalışan bir ekibin deneyimlerinden faydalanarak takım halinde konu ile ilgili ortak akıl geliştirebilmek için bizi arayın. 

İç ve Dış Dünya Sosyal Medya Platformu Oluşturma

Sosyal medyanın, kişilerin satınalma alışkanlıklarında nasıl farkllılıklar yarattığı istatistiklerle de ispatlanmış, sosyal medyanın giderek artan kullanımı ile gücü de artmaktadır.  Türkiye sosyal medya kullanımında üst sıralarda yer almaktadır.  29 yaş gibi ortalama yaşın yüksek olduğu 80 milyona yakın nüfusa sahip Türkiye, İngiltere'den sonra Avrupa'nın 2.büyük Facebook kullanıcısıdır.

Kurumların her an daha fazla sayıda açılan sosyal medyada yer alması, kendi ekosistemini de bir sosyal medya platformu ile entegre şekilde yönetmesi kaçınılmazdır.  kar amacı güden kurumların müşterileri, kanalları, çalışanları , müşteri adayları ile bütünleşik, kuruma özel sosyal medya sistemlerini mevcut kurumsal sistemleri ile entegre olarak kurmalarına, bu platformu oluşturmalarına yardımcı oluyoruz 

IT Kaynakları ve Corbone Platformu Dış Kaynak Hizmetleri 

Günümüzde IT kaynaklarının bulunması, seçimi kritik bir iş haline gelmiştir.  Kurumun kendi içinde ne kadar iyi bir proses olsa da bu konuda dış kaynak kullanımı verimli sonuçlar doğurmaktadır.  

Serviceberg, IT kaynaklarının bulunması, seçimi ile ilgili hem disiplinin geliştirilmesinde inovasyonlar önerebilmekte, hem de konu ile ilgili pratik çözümler sunmaktadır.  

İstendiğinde sunulan IT Kaynaklarının Corbone platformu ile bütünleşik bir değer katması içinde gereken hizmetler sağlanabilmektedir. 

25 yıllık IT ve yönetim tecrübesi ile, çalışmalarınızı daha verimli yürütebilir, servis veren bir IT yerine değer katan bir IT'ye dönüşme yolunda iseniz dönüşümünü bizimle hızlandırabilirsiniz.