Vizyonumuz

Vizyonumuz

BİZE ULAŞIN

Corbone’un amacı,  insan toplulukları (kurumlar, dernekler, ülkeler vb.) ile insanlar arasında yapısal, akıllı, yeni nesil bir iletişim oluşturarak Bilgi Operatörlüğü yapmak. 

Hiç durmaksızın üretmeye ve araştırmaya devam eden; gücünü inovasyon kabiliyetlerinden alan ; teknolojiyi amaca ulaşmak için en önemli araçlardan biri olarak gören bir şirketler grubu olarak Corbone Grup,  yeni nesil bir iletişim oluşturmak üzere kuruldu. 

Her an yeni bir cihazın, yazılımın, kanalın ortaya çıktığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. 5 yıl önce gündemde olmayan tabletlerin, Facebook gibi sosyal medya sistemlerinin ya da Amazon gibi kanalların arasına bundan sonra yenileri daha da hızlı eklenecek. Corbone, tüm insanlara ve kurumlara ulaşması gereken bir sistem olarak, her türlü cihaz ve kanalla çalışabilecek şekilde ve arayüzlerden bağımsız olarak tasarlandı. Gelecekteki değişimler ve inovasyonları rahatlıkla içine alabilecek, kişi ve kurumlardaki cihaz farklılıklarını düşünmeden hepsine ulaşabilecek bir yapıya sahip olmak, kuşkusuz Corbone’u en güçlü kılan faktörlerden birisidir. 

Rekabetin giderek hızlandığı günümüzde uzmanlığın önemi de giderek artmakta, teknoloji temelli kurulan kurumların sayısı giderek artmakta, bu tür kurumlar bazı sektörlerde zorunluluk haline gelmektedir. Uzmanlıklarla teknolojinin birleşmesi, uzmanlıklarını inovasyon düzeyine getirebilecek şekilde teknolojiden faydalanabilmeleri teknoloji temelli uzmanlıkları hem artıracak, hem de güçlendirecektir. Corbone yenilikçi yapısı ile her türlü uzmanlığa saygı duyar, odaklandığı alanlarda uzmanlığın ve buradan oluşan fikirlerin, Corbone altyapısı ile birleştiğinde çok hızlı, güvenli ve farklı birikimlere sahip bir yapı oluşturacağını bilir. Intel benzeri yapısı ile Corbone, özellikle teknoloji temelli kurumları, sistemleri oluşturmakta bir soft chip görevi görür.  Bu anlamda ülkemizin bir Girişim Fabrikasına ve Entelektüel Sermaye Üretim Merkezine dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğini düşünmektedir. Corbone, özel sektör dışında kamu sektörü ve askeri kurumlarımızla elele vererek ülkemizin inovasyonlarına ve entelektüel sermayesine katkıda bulunmayı arzu etmektedir.  Ülkemizin Bilişim Stratejillerinin şekillenmesinde önemli mimarlık ve danışmanlık çalışmalarını da üstlenmek istemektedir. Sırf bu amaçla aylar süren çalışmalar sonunda Corbone’un milli işletim sistemi Pardus üzerinde de çalışan versiyonu hazırlanmıştır.
 
Corbone, 1980’li yıllarda ortaya çıkan PC’lerden günümüz teknolojilerinin bundan 50 yıl sonra en üst düzeyde gelişim sağlasa bile yine onu geliştiren kolektif akla ihtiyacı olduğunu, ancak aklın ancak insan sevgisi ile bütünleşmiş şekilde kullanıldığında doğru amaçlara hizmet edeceğini düşünür. Corbone, entelektüel sermayeye sahip olan ve bunun önemini kavrayıp en iyi şekilde değerlendiren kurumların geleceği şekillendireceğini düşünmektedir. 

Verilerden bilgiyi oluşturmak, bunu en iyi şekilde mükerrer olmadan saklayıp iyileştirebilmek,  bilgilerin birbirlerini lego gibi kullanabilmelerini sağlayabilmek, iç ve dış dünya ile en hızlı ve güvenli şekilde çift yönlü paylaşımda bulunmak geleceğin kurumunun en değer verdiği çalışmalar olacaktır. Kendi sektörünüzde klasik satış ve servis kanallarının giderek hacimlerinin azaldığını farkediyorsanız, teknoloji bazlı kanalların sayısının hacminin de bir o kadar arttığını da görüyorsunuzdur. Pazarlamanın boyut değiştirdiği, iç ve dış çevredeki fikirlerin kişilerin karar ve memnuniyetlerini doğrudan etkilediği bir dönemdeyiz. İnsanların ve kurumların beklentilerinin giderek fazlalaştığı,  servis ve satış memnuniyeti sağlamak için bilginin teknoloji aracılığı ile daha hızlı, daha güvenli, daha geleceğe yönelik kurulmuş sağlam santraller aracılığı ile yaygınlaştırılmasının gereği, Corbone Bilgi Operatörünü doğurmuştur.

Uzmanlığın önemine inanan Corbone, farklı sektörlere yönelik gelecek vizyonları oluşturmuş ve Serviceberg şirketi aracılığı ile sektörlere odaklı hizmetlerini bu doğrultuda oluşturmuştur. Serviceberg, Corbone santralini bir araç olarak kullanarak kurumların inovasyonlarını gerçekleştirmeyi hedeflemekte, her kurumun fayda sağlayacağı sektörel ve genel kollektif akılların gelişimine hizmet edecek projeler ve danışmanlık hizmetleri vermeyi öngörmektedir. Dış kaynaklı hizmetlerini ve danışmanlık çalışmalarını da tamamen İnovasyon ve Kolektif Akıl geliştirme yönünde odaklayan Serviceberg, Corbone’da geliştirilen uluslararası proses ve altyapısı ile güçlü, çevik ve sonuç odaklı çalışmalarla kurumlarla uzun vadeli birliktelikler kuracaktır.