Sorumluluk Anlayışımız

Sorumluluk Anlayışımız

BİZE ULAŞIN

Entellektüel Üretimin Öneminin Topluma Yayılması 
Corbone'un en çok önem verdiği değer,  entellektüel üretim.  Gelecekte ülkeleri, toplumları kalkındıracak en önemli hazine, oluşturduğu ortak akıl ve entellektüel birikim olacak.  Corbone, manevi birikimlerin maddi birikimlerden daha değerli olduğu ; artık ülkelerin sadece GSMH (Gayri safi milli hasıla) ile değil , onların manevi birikimleri ile ve gerçek anlamda insanı mutlu eden değerlerin varlığı ile de ölçüldüğü bir dünya oluşturmanın öneminin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını bir toplumsal sorumluluk olarak görmektedir.
 
Bilgi Üretimi, Korunması ve Bilginin Yayılması ile İlgili İnovasyonlar Gerçekleştirilmesi 
Bilgi üretmek, bilginin korunması ve hızla yayılması gibi hususlarda inovasyonlar geliştirmek, bu konularda patentlenebilir gelişmeler sağlamak,  Corbone'un temel sorumluluklarından biridir.  
 
Geleceğe ve İnsanlığa Yön Verecek Sektörlerde İnovasyon Gerçekleştirmek 
Corbone geleceğe yön verecek sağlık, biyomedikal gibi sektörlerde sektörün öncü kurumları ile ARGE çalışmaları gerçekleştirmeyi, inovasyonlar oluşturmayı hedefliyor.  Bu konuda üretim yapmanın farklı uzmanlıkları birleştirme ve ortak akıl oluşturma ile gerçekleşebileceğine inanıyor.
 
Örneğin , Sağlık kurumları ile birlikte çalışarak ; ICT birikimlerini sağlık ve biyomedikal alanlarda kullanarak topluma fayda sağlayacak inovasyonlar geliştirmek, Corbone'un en önemli değerlerinden biridir.  Dünyadaki birçok kurum, gen haritalarına yatırım yapmakta, bu konuda bilgi bankaları oluşturmaktadır.  Bir sabah uyandığımızda,  banyodaki Personal MR cihazına girip 100 hastalıktan birinin vücudumuzda olup olmadığını kontrol etmek, diş fırçalamak gibi sabah ilk yaptıklarımız arasında olacağına Corbone inanmaktadır. Personal MR cihazlarının banyolarımıza girecek kadar ekonomik hale geldiği, ucundaki Sağlık Veri Merkezinin işlediği geleceğin yakın olduğunu düşünmekte ve bu gelecekte bu tür teknolojileri geliştiren bir firma olmayı hedeflemektedir.  Sadece teknoloji değil, insanlığa fayda sağlayan inovasyonlarla Corbone, topluma karşı olan sorumluluğunu yerine getirmek istemektedir. 
 
Kaynakların Korunması 
Doğal yaşamımızın, ülkemizin bize sunmuş olduğu tüm kaynakları, en verimli şekilde kullanmak ve korumak en önemli sorumluluklarımızdandır. Bunu sadece kurumumuz için değil, ülkemiz, toplumumuz, çocuklarımız ve gelecek kuşaklar için de yapmak ödevimizdir. 
 
İnsan Sevgisi ve Etik Değerler
İnsan sevgisi, toplumların ve insanların mutlu olmaları için gerekli en temel değerlerden biridir. Kurumların maddi hedeflerini gerçekleştirirken kültürlerinde insan sevgisini taşıması, bunun proseslerine yansıması çok önemlidir.  Corbone, etik çalıştığını ve insan sevgisine dayalı oluşturulmuş prosesleri, çalışmaları ve misyonu ile anlayışını öncelikle çalışanlarına hissettirmenin sorumluluğunu taşımaktadır. Corbone, insana değer verir.  Öncelikle çalışanlarına ve paralelinde müşterilerine değer verir. Çalışanlarına değer vermeyen bir kurumun, müşterilerine değer verdiğini anlatabilmesi mümkün değildir. Corbone'un çevresinde yer alan tüm insanların (çalışanlar, ortaklar, müşteriler, kanallar ve iş ortakları) sağlığı ve güvenliği, Corbone'un onlara karşı en önemli sorumluluklarından biridir.