İNOVASYONLARIMIZI İNCELEYİN

Yeni Perakende Dünyası

Mobil cihazlar, Internet, TV ve diğer cihazların kullanılabildiği ; tanıma sistemlerinin entegre olduğu geleceğin perakende dünyasına farklı bir bakış açısı : Corbone

 

Yeni Perakende Dünyası

Mobil cihazlar, Internet, TV ve diğer cihazların kullanılabildiği ; tanıma sistemlerinin entegre olduğu geleceğin perakende dünyasına farklı bir bakış açısı : Corbone

Farklılaşmanın en kritik hale geldiği sektörlerden birisi de kuşkusuz perakende. Kar marjı elde etmenin giderek daha zor hale geldiği, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının gün geçtikçe arttığı bir ortamda nasıl farklılaşılabilir ?  Herkesten farklı düşünen ya da takım içinde düşünülmesini sağlayan beyinler mi ? yoksa inovasyon sağlayabilecek lego gibi birleştirince farklılıklara ramak bırakan modüler yapılar mı ? Inovasyon kültürü mü ? Belki de tüm bunların bileşkesinde ihtiyacınız olan Corbone Grup gibi bir firma ile takım çalışmaları yapmak.  

Müşterinin satınalma alışkanlarını analiz ederk müşteri tanımaya yönelik kültürün iletişimin her aşamasında,müşterinin bulunduğu her yerde yer alması için Yeni nesil bir iletişim aracı gerekli olduğunu düşünüyorsanız doğru adres Corbone.   

Perakende Dünyasındaki operasyonu değil inovasyonu hedefleyen bir kurum olarak Corbone, sinerjinin karmaşık bir dünyanın basite indirgenmesi ile çözülebileceğine inanıyor.  Diğer sektörlerle de sinerji içinde kurgulanan inovasyon altyapıları büyük perakendecilerle birlikte oluşturulacak değerlerin hayata geçmesi ile daha da iyi anlaşılacağını düşünüyoruz.  

Bilgiye Dayalı Perakendecilik nedir ? Corbone, bugüne kadar ki sistemlerden ve proseslerden farklı olarak neler sunabilir ? Öğrenmek istiyorsanız mutlaka Corbone'u arayınız.