İNOVASYONLARIMIZI İNCELEYİN

Yeni Dünyada Sağlık ve İlaç

Corbone, geleceğe ve insanlığa yön verecek sektörlerde inovasyon üretmek üzere kurumlarla çalışmayı hedefliyor. Sağlık, biyomedikal ve ilaç sektörlerinde bir kurum yoneticisi iseniz mutlaka okuyunuz.

 

Yeni Dünyada Sağlık ve İlaç

Corbone, geleceğe ve insanlığa yön verecek sektörlerde inovasyon üretmek üzere kurumlarla çalışmayı hedefliyor. Bunlardan biri de Corbone'un sorumluluk anlayışının ve vizyonunun bir parçası olarak sağlık, ilaç ve biyomedikal sektörü.  Corbone'un özellikleri ve sağlık konusundaki vizyonu, sağlık kurumlarının geleceğine yönelik değişiklikleri gerçekleştirmeyi içeriyor.  Bunu gerçekleştirirken konusunda uzman sağlık grupları ile birlikte proje ve AR-GE çalışması yapmak, birlikte inovasyon yapmak Corbone'un en önemli hedefleri arasında.

 
Kişisel sağlık bilgilerinin güvenle paylaşılamadığı; MR ların halen buyuk olcude elde dolaştığı (bazı yerlerde otomize olsa bile bunun yaygınlaşamadığı) bir ortamda yaşıyoruz.  Bunun yanında her gün yeni bir kişisel sağlık cihazın ortaya çıktığı; kişisel genlere göre gen haritaları ile kişisel ilaç günlerine doğru hızla ilerlenen bir çağdayız.  Ne yazık ki Genom ve benzeri önemli AR-GE projelerine ülkemiz katılım sağlayamadı. Corbone olarak, biyomedikal alanda ve sağlık ile teknolojinin bütünleşebildiği projelerle ile ilgili girişimler ne yazık ki yeterince hızlı ilerlemiyor.   Bu konularda teknoloji firmaları ile sağlık firmalarının ortak akıl oluşturabilecek girişimlere imza atması ülkenin ve sağlık,ilaç  sektörünün gelişimi için büyük önem taşıyor. 
 
İnsan sağlığı, insan hayatında her türlü faktörden öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken bir konu. Sağlık konusunda yapılacak inovasyonlar, insan sağlığının gelişmesinde, korunmasında önemli bir role sahip olacak.  Corbone olarak sağlık, ilaç ve biyomedikal alanında çalışan tüm kurumları birlikte inovasyon ve ARGE projeleri yapmaya, girişimler oluşturmaya davet ediyoruz. 
 
Geleceğin entellektüel sermayeleri için kurumların birarada uzmanlıklarını birleştirerek çalışmaları ve ortak akıl geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır.  Maddi sermayelerin gücünün yetmediği noktaya geldiğimizde entellektüel birikimlerimizin güçlü olmasını istiyorsak önlemler ve adımlar bugunden düşünülmelidir.