İNOVASYONLARIMIZI İNCELEYİN

Yeni Nesil İletişim

Tüm mobil telefonlarda, Internet’te ve diğer cihazlarda çalışıp milyonlara erişim sağlayan ilk platform. Sizi çevreleyen insanlar ve kurumlarla yeni iletişim biçimi : Corbone

 

Yeni Nesil İletişim

Tüm mobil telefonlarda, Internet’te ve diğer cihazlarda çalışıp milyonlara erişim sağlayan ilk platform. Sizi çevreleyen insanlar ve kurumlarla yeni iletişim biçimi : Corbone

 
Kar amacı güden kurumların, yeni müşteriler, yeni kanallar kazanmakta; mevcut paydaşlarının memnuniyetini sağlamakta kullanabilecekleri, kullandıkça gelişen, öğrenen akıllı bir sistemdir.  Kullandığınız tüm kurumsal yazılımlarınız ve CRM sistemlerinizle entegre olabilen yapısı ile kurumlara değer katan servislerden oluşur.
 
Günümüzdeki tüm iletişim biçimleri, yapısal olmayan mesajlardan (SMS, email, fax, whatsapp, facebook messenger vb.) oluşmaktadır.  Corbone, yapısal mesajlarla iletişime yeni bir boyut kazandırmakta, daha hızlı, güvenli, akıllı ve doğru bir iletişimin kurulmasına fayda sağlamaktadır.  
 
Mobil dünyanın gücünü bulut bilişimle birleştiren big data management ve sosyal medya özelliklerini içinde barındıran Corbone altyapısı, kurumların rekabet avantajı sağlamasına yardımcı oluyor. Kurumların inovasyon yapabilmesini sağlayabilecek birçok parçayı bünyesinde entegre olarak bulunduran Corbone, tam anlamı ile Bilgi Odaklı (Knowledge Based) kişilerin, kurumların, evlerin, şehirlerin, askeri güçlerin oluşmasında etkin oluyor.  
 
Corbone'un dünya çapında kayıtlanmış entellektüel sermayesi ve birikimi olan altyapısı, kurumların IT sini servis odaklı bir yapıdan tam anlamı ile değer katan bir yapıya dönüşüm yapmalarına büyük fayda sağlıyor.